تست پرواز و جعبه گشایی اختصاصی DJI FPV دیجی المان

آنباکسینگ محصول جدید کمپانی دی جی آی به همراه تست پرواز توسط علیرضا- حرفه ای ترین خلبان اف پی وی در ایران – اختصاصی دیجی المان